|

Freelance หรือ Agency ?

เจ้าของธุรกิจหลายราย (โดยเฉพาะธุรกิจ SME และ STARTUPs) จำเป็นต้องทำการตลาดและจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำผ่านช่องทางดิจิทัลหรือที่เรียกว่า “Digital Platform” เพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยว่า ..กลุ่มลูกค้าของคุณ ไม่มากก็น้อย คือคน 3 ประเภทดังต่อนี้

1. คนที่ใช้ Social Media เป็นประจำ
2. คนที่ชอบการค้นหาผ่าน Google
3. คนที่ชอบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing ) จึงไม่ใช่ทางเลือกที่จะทำหรือไม่ก็ได้ แต่ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกธุรกิจต้องเร่งมือศึกษา ค้นคว้าและวางแผนกลยุทธ์ แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ทำให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจกังวล คือ เรื่องงบประมาณ !!

บ้างก็กลัวว่าจะบานปลาย บ้างก็กลัวจะไม่ได้ผลลัพท์ที่คุ้มค่า

คุณจึงมักจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า ..  จะจ้างเอเจนซี่หรือฟรีแลนซ์ดีกว่ากัน ?

วันนี้เราจึงทำข้อสรุปเพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างจ้างเอเจนซีกับฟรีแลนซ์ ว่ามีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ?

ฟรีแลนซ์ (Freelance)

ข้อดี
1. ราคาย่อมเยาว์กว่า เพราะโดยปกติแล้วฟรีแลนซ์มักจะทำงานคนเดียว (ไม่มีทีมจึงไม่ต้องหักเงินไปให้ใคร)
2. ติดต่อประสานงานง่าย เพราะคุยรายละเอียดต่างๆของงานจบได้ในคนเดียว (แต่หากฟรีแลนซ์คนนั้นมีทักษะรอบด้าน (Multi-Skill)  ราคาอาจจะปรับสูงขึ้นเกือบเท่าหรือสูงกว่าจ้างเอเจนซี่เลยก็ได้

ข้อด้อย
ฟรีแลนซ์เก่งมาก ก็แน่นอนว่าต้องมีลูกค้ามากเป็นธรรมดา ถ้าเกิดเจอคนที่เก่งแต่บริหารเวลาไม่ได้ บริการที่คุณได้รับจากเขา อาจทำให้คุณผิดหวังได้

 

เอเจนซี่ (Agency)

ข้อเด่น
1. เครื่องมือต่างๆของเอเจนซี่พร้อมกว่า เนื่องจากการทำงานในรูปแบบองค์กร จึงจำเป็นต้องมีระบบที่สามารถรองรับการให้บริการลูกค้าจำนวนมากได้
2. เอเจนซี่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้ (จากกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า) คุณจึงสบายใจได้ว่า … คุณจะได้รับความยุติธรรม ในกรณีที่มีการผิดเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน
3. ในเอเจนซี่จะมีอีกหลายทีมย่อย ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าหลายรายได้ในเวลาเดียวกัน จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลาหรือความล่าช้าในการให้บริการ

ข้อด้อย
1. อาจมีราคาที่สูงกว่าด้วยเครื่องมือที่พร้อมกว่าก็อาจมีราคาที่สูงกว่าเป็นเรื่องธรรมดา
2. ปัญหาเรื่องการออกของพนักงาน เอเจนซี่บางแห่งมีปัญหาเรื่องในนี้ทำให้คุณต้องเปลี่ยนคนติดต่อหลายครั้งทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารการส่งต่อข้อมูล
และความราบรื่นในการทำงาน