|

10 สถิติที่คุณต้องรู้ของ YouTube

1. ในปัจจุบัน .. มีผู้ใช้งาน (Active User) มากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก

2. มีการรองรับมากกว่า 80 ภาษา ทั่วโลก

3. ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จำนวน 79% มี Account บน YouTube

4. ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต อายุ 18 – 44 ปี จำนวน 90%
ในสหรัฐอเมริกามี Account บน YouTube

5. ปัจจุบันมีคนดู YouTube รวมกันกว่า 1,000 ล้านชั่วโมง / วัน

6. ในทุก 1 นาที จะมีการอัพโหลดวิดีโอ
ขึ้น YouTube รวมกันกว่า 500 ชั่วโมง

7. เวลาที่ใช้บน YouTube มากกว่า 70% มาจากโทรศัพท์มือถือ

8. เวลาทั้งหมดของการใช้มือถือ มีการใช้ YouTube ถึง 37%

9. มากกว่า 62% ของธุรกิจทั้งหมด
ใช้ YouTube ในการโพสต์ Video Content

10. ผู้ใช้กว่า 90% ยอมรับว่า
พบแบรนด์ สินค้าหรือบริการใหม่จากช่องทาง YouTube

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.oberlo.com/blog/youtube-statistics