|

อินฟลูเอนเซอร์ มีทั้งหมดกี่แบบ ?

Influencer (อินฟลูเอนเซอร์) 
คือ ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล
เป็นผู้ที่ทำคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ
เช่น Blog, Instagram, Facebook, YouTube
ซึ่งถ้าพวกเขายิ่งมีผู้ติดตามมากก็จะยิ่งมีอิทธิพลมาก

Influencer สามารถแบ่งได้หลายประเภท
ส่วนใหญ่มักแบ่งตามจำนวนผู้ติดตาม
ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 4 แบบ ดังนี้ …

1. Celebrity / Mass Publisher

กลุ่มนี้มีผู้ติดตามมากที่สุด
ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 คน
มักเป็นดารา นักร้องหรือผู้ที่มีชื่อเสียงมาก่อน

2. Key Opinion Leaders (KOL)
Professional Publishers / Specialist

กลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความสนใจ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เนื้อหาจึงดึงดูดคนเฉพาะกลุ่ม
แต่ถ้าสามารถเล่าเรื่องได้น่าสนใจ
ก็อาจมีคนทั่วไปมาติดตามเช่นกัน
จำนวนผู้ติดตามของกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยแน่นอน

3. Micro Influencer

กลุ่มนี้มีผู้ติดตามกลางๆ
ตั้งแต่ 10,000 – 100,000 คน
มักเป็นคนที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ในเรื่องทั่วๆไป
เช่น ไลฟ์สไตล์ กิน เที่ยว รวมไปถึงรีวิวสินค้า เป็นต้น

4. Nono Influencer

กลุ่มนี้มีผู้ติดตามน้อยที่สุด
หลัก 1,000 คนขึ้นไป ..
มักเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แต่ด้วยการที่มีฐานผู้ติดตามเหนียวแน่น
จึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
และโน้มน้าวใจผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี