|

SWOT คืออะไร ?

SWOT เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององกรณ์

รวมไปถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งถูกเรียกว่า SWOT MATRIX 

โดยตัว SWOT นั้นประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลักคือ

Strengths (จุดแข็ง) คือข้อดีของบริษัทหรือแบรนด์ของเรา ว่ามีจุดเด่นในด้านใด ที่จะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่ง เช่น มีราคาที่ถูก คุณภาพที่ดี เป็นต้น

Weakness (จุดอ่อน) คือข้อเสียที่เราต้องพยายามแก้ไขหรือหาจุดแข็งมาอุดรอยรั่วนี้ เช่น สินค้าใช้งานยาก เป็นต้น

“โดยทั้ง 2 หัวข้อที่พูดมาทั้ง S และ W ล้วนเป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้ แต่จะมีอีก 2 หัวข้อที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือ”

Opportunities (โอกาส) โอกาสที่ว่านี้อาจจะเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งทำให้ส่งผลดีกับบริษัทหรือแบรนด์ เช่น คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ แนวโน้มตลาด เป็นต้น

Threats (อุปสรรค) คือปัจจัยภายนอกที่จะทำให้แบรนด์หรือบริษัทของเราได้รับผลกระทบที่ไม่ดี(แง่ลบ) เช่น คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ แนวโน้มตลาด เป็นต้น

 

ทำไมต้องวิเคราะห์ SWOT?

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่องค์กรต้องทำเพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้ 

และประสบความสำเร็จ และยังเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาภาพรวม และมุมมองของธุรกิจ เพื่อวางกลยุทธ์ และทิศทางขององค์กรในอนาคต

และยังสามารถใช้ค้นหาภัยคุกคามในตลาดได้อีกด้วย

 

แนวทางในการวิเคราะห์ SWOT

หลาย ๆ เจ้าของกิจการมักไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นวิเคราะห์จากตรงไหน และไม่มีไอเดียในการเริ่มทำการวิเคราะห์

ดังนั้น ควรเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งคำถามต่อองค์กร และอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น

Strengths

 • วิธีการใดที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ?
 • สินทรัพย์ใดบ้างที่มีในองค์กร หรือทีมของคุณ ? เช่น ความรู้ การศึกษา ความเชี่ยวชาญ เครือข่าย ทักษะ และชื่อเสียง
 • ทรัพย์สินใดบ้างที่จะสามารถช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีระบบ และมีประสิทธิภาพ เช่น ลูกค้า อุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีที่คุณมี เงินสด และสิทธิบัตรต่างๆ
 • ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีเหนือคู่แข่งมีอะไรบ้าง ? 
 • เอกลักษณ์เฉพาะตัว?

Weaknesses

 • ธุรกิจของคุณจำเป็นต้นมีการแข่งขันหรือไม่ ? 
 • ลักษณะการทำงาน กระบวนการทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังและควรปรับปรุง ?
 • มีช่องว่างในทีม หรือขาดบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ เช่น พนักงานบริการลูกค้า นักการตลาด พนักงานตรวจสิบคุณภาพ เป็นต้น

Opportunities

 • ตลาดที่คุณกำลังอยู่มีโอกาสเติบโตและมีแนวโน้มให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อขายมากขึ้นหรือไม่ ?
 • อะไรบ้างในสังคมที่คุณสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการเติบโต ?
 • การเปลี่ยนแปลงภายนอกใดบ้างที่มีผลกระทบต่อบริษัทในทางบวก เช่น กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เป็นต้น 
 • กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง และจะทำยังไงให้คุณเป็น Top of mind

Threats

 • คู่แข่งรายใหม่ที่อาจจะเข้ามาสู่ตลาดในภายหลังมีจำนวนมากน้อยแค่ไหน ?
 • ซัพพลายเออร์จะสามารถหาวัตถุดิบแบบเดียวกับคุณในราคาที่เท่าๆกันได้หรือไม่ ?
 • การพัฒนาเทคโลยีในอนาคตจะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของคุณในอนาคตได้หรือไม่ ?
 • พฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบต่อธุรกิจของคุณหรือไม่ ?
 • มีแนวโน้มของตลาดใดบ้างที่จะทำให้คุณเสียเปรียบในภายหลัง ?

เห็นได้ชัดว่าแค่การวิเคราะห์ถึง SWOT ขององกรณ์

ทำให้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้นกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงในอนาคต

อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดถึงแนวทางพัฒนาธุรกิจ หรือหาทางแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทำให้สามารถปรับตัวไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่าองกรณ์ที่ไม่ได้ทำการวิเคราะห์

ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการทุกท่านหากยังไม่เริ่ม จะเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับ